44 s.c.
Krzysztof Alejski & Alina Alejska
ul. Błażeja 56d
61-608 POZNAŃ

tel. (061) 665 93 93
fax (061) 849 91 83

e-mail: 44sc@44sc.com.pl